De eerste reeks zwemlessen

Bij het Zwem ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.
Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Online aanmelden zwemlessen(externe link)

Zwemslagen en nog meer vaardigheden

Kinderen leren eerst het drijven op de borst en de rug, en daarna de vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Behalve aan de zwemslagen worden ook allerlei oefeningen in diep water gedaan, op verschillende manieren in het water gaan, onder water zwemmen en klimmen en klauteren op een vlot. Ook met kleren aan in het water zwemmen wordt regelmatig geoefend.

Zwemveiligheid

Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.

Eisen voor het Zwem ABC

Wie alle drie diploma's (A, B en C) bezit krijgt het predicaat Zwemveilig. Het Zwem ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een belangrijke plaats inneemt en biedt alle vaardigheden die je hebt bij het zwemmen in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden.

Blijven zwemmen

Een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Maar het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem ABC. Kinderen in de groei die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan.

Meer weten?

Neem contact op met zwembad ‘t Woudmeer, telefoon 0226–351610.