Zo houden wij het vrolijk en veilig

Om uw verblijf zo plezierig en veilig mogelijk te laten verlopen, hanteren wij de volgende  huisregels.

 1. Iedere bezoeker is verplicht altijd de aanwijzingen van het personeel van zwembad ‘t Woudmeer op te volgen. Elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere bezoekers of het personeel is verboden.
 2. Zwembad ‘t Woudmeer is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en lichamelijk letsel in en om het gebouw en kan als zodanig niet aansprakelijk gesteld worden.
 3. Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
 4. Wij adviseren u waardevolle voorwerpen en kleding in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen.
 5. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
 6. Kinderen met drijf- of hulpmiddelen worden niet toegestaan in het diepe bad.
 7. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in dit zwembad niet getolereerd.
 8. U mag andere bezoekers en/of onze medewerkers geen overlast bezorgen.
 9. In het zwembad is het nergens toegestaan om te roken.
 10. In het zwembad is het gebruik van soft- en harddrugs verboden.
 11. In de kleedruimtes van het zwembad is het gebruik van camera’s, filmtoestellen enz. niet toegestaan.
 12. U dient zich in het zwembad zo te gedragen, dat u geen gevaar voor uzelf en/of andere gebruikers oplevert.
 13. Zonder geldige reden mag u zich niet in of bij de kleedruimtes op te houden.
 14. Bij vernieling, diefstal, en agressief en/of onzedelijk gedrag wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 15. Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de receptie.
 16. Door gebruik te maken van onze voorzieningen verklaart u akkoord te gaan met onze toegangsregels.
 17. In dit zwembad geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.) van de gemeente Opmeer.