De gemeente Opmeer heeft een Doe Mee-fonds. Met het Doe Mee-fonds kunt u een vergoeding krijgen voor sociale, sportieve en culturele activiteiten. Ook de kosten van zwemlessen worden vergoed. Het Doe Mee-fonds is een vorm van bijzondere bijstand. Hebt u een inkomen tot 120% van het minimuminkomen en een bescheiden vermogen dan kunt u daarvoor in aanmerking komen. Is uw inkomen iets hoger dan kunt u voor een gedeelte van de bijdrage in aanmerking.

Voor de kosten van het behalen van zwemdiploma A en B kan bijzondere bijstand worden verleend

  • het behalen van het zwemdiploma A en B via zwembad 't Woudmeer wordt volledig vergoed
  • indien er omstandigheden zijn waardoor het volgen van zwemles in zwembad 't Woudmeer niet mogelijk of wenselijk is, kan er een vergoeding van maximaal 400 euro gegeven worden voor het volgen van zwemles in een ander zwembad.

De aanvraag moet binnen een maand na het behalen van het zwemdiploma worden ingediend bij de gemeente Opmeer.