HOME  |  Ik wil zwemlessen  |  Doe Mee-fonds

Doe Mee-fonds

De gemeente Opmeer heeft een Doe Mee-fonds. Met het Doe Mee-fonds kunt u een vergoeding krijgen voor sociale, sportieve en culturele activiteiten. Ook de kosten van zwemlessen worden vergoed. Het Doe Mee-fonds is een vorm van bijzondere bijstand. Hebt u een inkomen tot 120% van het minimuminkomen en een bescheiden vermogen dan kunt u daarvoor in aanmerking komen. Is uw inkomen iets hoger dan kunt u voor een gedeelte van de bijdrage in aanmerking.

Hoe hoog is de bijstand voor de kosten van kinderen?

•    voor elk kind op de basisschool € 250,00 per jaar
•    voor elk kind op het voortgezet onderwijs of op een beroepsopleiding € 365,00 per jaar
•    als het kind van het basisonderwijs naar vervolgonderwijs gaat eenmalig € 200,00

Er bestaat voor het eerst recht in het jaar waarin het kind 4 jaar wordt. Er bestaat voor het laatst recht in het kalenderjaar waarin het kind 18 jaar wordt.

Hoe hoog is de bijdrage voor een volwassene?

•    maximaal € 150,00 per jaar